Zbiórka zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych 
na terenie miasta Nowego Sącza.

 

Wykaz lokalizacji pojemników do zbiórki zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych

CIEKAWOSTKI

BIP