Zbiórka przeterminowanych leków  na terenie miasta Nowego Sącza.

 

Lokalizacja punktów zbiórki przeterminowanych leków na terenie miasta Nowego Sącza.

 

Do ww. aptek mieszkaniec Nowego Sącza może bezpłatnie dostarczyć przeterminowane leki powstałe w gospodarstwie domowym, wrzucając je do specjalnego pojemnika. 
Odpady w postaci przeterminowanych leków odbierane będą pojazdem specjalistycznym przystosowanym do przewozu odpadów niebezpiecznych.

Projekt pn. „Zorganizowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów w tym odpadów niebezpiecznych na terenie miasta Nowego Sącza”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013. 

CIEKAWOSTKI

BIP