Zbiórka selektywna odpadów opakowaniowych na terenie miasta   Nowego Sącza

 

Wykaz punktów selektywnej zbiórki

Harmonogram odbioru odpadów segregowanych w ramach programu Czyste Miasto w 2017 roku.

 

Każdy punk  wyposażony jest w 3 pojemniki do zbiórki selektywnej odpadów,każdy  o poj. 1,1 m3 papier (niebieski), plastik (żółty), szkło ( zielony). Do pojemników mieszkańcy miasta mogą bezpłatnie wrzucać odpady opakowaniowe powstałe w gospodarstwie domowym. Odpady opakowaniowe zebrane selektywnie odbierane będą pojazdami specjalistycznymi przeznaczonymi do transportu tego typu odpadów. 
 

CIEKAWOSTKI

BIP