WYKAZ

PRYJMOWANEGO ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO
I ELEKTRONICZNEGO, ZUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORÓW ORAZ CENNIKA OPŁAT DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

 

 

 

NOVA Spółka z o.o. informuje, że na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów (teren składowiska odpadów) przy ul. Tarnowskiej 120 funkcjonuje punkt przyjmowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów.

Spółka posiada wpis do rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska pod nr ewidencyjnym GIOŚ – E0005352Z oraz numer bazy danych o produktach                      i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) – 000013077.

 

Procedura przyjmowania ZSEiE oraz zużytych baterii i akumulatorów:

 1. Rodzaje przyjmowanych odpadów określa tabela nr 1.
 2. Odpady oznaczone gwiazdką(*) to odpady zawierające substancje niebezpieczne zgodnie
  z zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r.
  w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014 poz. 1923).
 3. Odpady wyszczególnione w wykazie będą przyjmowane w Punkcie zbiórki ZSEiE przy
  ul. Tarnowskiej 120 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 w dni robocze.
 4. Warunkiem przyjęcia jest dostarczenie nieuszkodzonych zużytych baterii i akumulatorów, kompletnego zużytego sprzętu RTV-AGD, oraz posegregowanego przez dostawcę wg grup i rodzajów zawartych w wykazie (tabela nr 1).
 5. Spółka przyjmuje zużyte baterie i akumulatory oraz ZSEiE pochodzące
  z gospodarstw domowych bez pobierania opłaty.
 1. Cennik opłat dla podmiotów gospodarczych

 

 

Cena za przyjęcie 1 kg odpadów dla poszczególnych grup zgodnie z tabelą numer 1.

 

 

 

Tabela 1

 

Numer
i nazwa grupy sprzętu

Numer i nazwa rodzaju sprzętu

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Cena za

1 kg netto

1.Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego

 

1. Wielkogabarytowe urządzenia chłodzące

 

16 02 11*

20 01 23*

 

Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC.

Urządzenia zawierające freony.

4 zł

2. Chłodziarki

3. Zamrażarki

4. Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do chłodzenia, konserwowania

5. Pralki

 

16 02 14

20 01 36

 

 

 

 

 

 

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do

16 02 13

 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 0121, 20 01 23 i 20 01 35 

4 zł

6. Suszarki do ubrań

7. Zmywarki

8. Urządzenia kuchenne, w tym kuchenki

9. Piece elektryczne

10. Elektryczne płyty grzejne

11. . Mikrofalówki

12. Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do gotowania i innego

typu przetwarzania żywności

13.Elektryczne urządzenia grzejne

14. Grzejniki elektryczne

15. Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do ogrzewania pomieszczeń,

łóżek, mebli wypoczynkowych

16. Wentylatory elektryczne

17. Urządzenia klimatyzacyjne

18. Pozostały sprzęt wentylujący, wyciągi wentylacyjne i sprzęt konfekcjonujący

2. Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego

 

1. Odkurzacze

 

16 02 14

20 01 36

 

 

 

 

 

 

 

 

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do

16 02 13

 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 0121, 20 01 23 i 20 01 35 

4 zł

2. Zamiatacze do dywanów

3. Pozostałe urządzenia czyszczące

4. Urządzenia używane do szycia, dziania, tkania i innego typu przetwarzania

wyrobów włókienniczych

5. Żelazka i pozostałe urządzenia do prasowania, maglowania i pozostałe

urządzenia służące do pielęgnacji ubrań

6. Tostery

7. Frytownice

8. Rozdrabniacze, młynki do kawy oraz urządzenia do otwierania i zamykania

pojemników i opakowań

9. Noże elektryczne

10. Urządzenia do strzyżenia włosów, suszenia włosów, szczotkowania

zębów, golenia, masażu oraz pozostałe urządzenia do pielęgnacji ciała

11. Zegary, zegarki oraz urządzenia do celów odmierzania, wskazywania

lub rejestrowania czasu

12. Wagi

13. Pozostałe małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego

Numer i nazwa grupy sprzętu

Numer i nazwa rodzaju sprzętu

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Cena za

1 kg netto

3.Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny

A. Scentralizowane przetwarzanie danych:

 

 

 

1. Komputery duże

16 02 14

20 01 36

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione

w 20 0121, 20 01 23 i 20 01 35 

4 zł

2. Stacje robocze

3. Jednostki drukujące

B. Komputery osobiste:

 

 

 

1. Komputery osobiste stacjonarne, w tym procesor, mysz, klawiatura (Bez monitora)

 

16 02 14

20 01 36

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione

 w 20 0121, 20 01 23 i 20 01 35 

4 zł

1.1 Monitory

 

16 02 13*

20 01 35*

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12.

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione

w 20 01 21i  20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki.

4 zł

2. Laptopy, w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura

16 02 14

20 01 36

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione

 w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

4 zł

3. Notebooki

16 02 13*

20 01 35*

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12.

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione

w 20 01 21i  20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki.

4 zł

4. Notepady

16 02 13*

20 01 35*

 Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12.

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione

w 20 01 21i  20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki.

4 zł

5. Drukarki

 

 

 

 

 

 

 

16 02 14

20 01 36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione

 w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35  

4 zł

6. Sprzęt kopiujący

7. Elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania

8. Kalkulatory kieszonkowe i biurowe

9. Pozostały sprzęt do zbierania, przechowywania, przetwarzania,

prezentowania lub przekazywania informacji drogą elektroniczną

10. Terminale i systemy użytkownika

11. Faksy

12. Teleksy

13. Telefony

14. Automaty telefoniczne

15. Telefony bezprzewodowe

16. Telefony komórkowe

17. Systemy zgłoszeniowe/sekretarki automatyczne

18 Pozostałe produkty lub sprzęt służący do transmisji głosu, obrazu lub

innych informacji za pomocą technologii telekomunikacyjnej

Numer i nazwa grupy sprzętu

Numer i nazwa rodzaju sprzętu

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Cena za

1 kg netto

4. Sprzęt audiowizualny

 

1. Odbiorniki radiowe

16 02 14

20 01 36

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione

 w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

4 zł

2. Odbiorniki telewizyjne

 

16 02 13*

20 01 35*

 Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12.

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione

w 20 01 21i  20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki.

4 zł

3. Kamery video

 

 

 

 

16 02 14

20 01 36

 

 

 

 

 

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione

 w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

4 zł

4. Sprzęt video

5. Sprzęt hi-fi

6. Wzmacniacze dźwięku

7. Instrumenty muzyczne

8. Pozostałe produkty lub sprzęt do celów nagrywania lub odtwarzania

dźwięku lub obrazów, w tym sygnałów lub innych technologii, dystrybucji

dźwięku i obrazu za pomocą technologii telekomunikacyjnych

5. Sprzęt oświetleniowy

 

1. Oprawy oświetleniowe do lamp fluorescencyjnych, z wyjątkiem opraw

oświetleniowych stosowanych w gospodarstwach domowych

 

16 02 14

20 01 36

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione

 w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

4 zł

2. Liniowe lampy fluorescencyjne

 

16 02 13*

20 01 21*

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12.

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

8 zł

3. Kompaktowe lampy fluorescencyjne

4. Wysokoprężne lampy wyładowcze, w tym ciśnieniowe lampy sodowe oraz lampy metalohalogenkowe

 

 

16 02 13*

20 01 35*

 

 

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12.

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione

w 20 01 21i  20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki.

8 zł

5. Niskoprężne lampy sodowe

6. Pozostałe urządzenia oświetleniowe służące do celów rozpraszania i

kontroli światła, z wyjątkiem żarówek

6.Narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych,

stacjonarnych narzędzi przemysłowych

 

1. Wiertarki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 02 14

20 01 36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do  16 02 13

 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione

 w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

4 zł

2. Piły

3. Maszyny do szycia

4. Urządzenia do skręcania, mielenia, piaskowania, przemiału, piłowania,

cięcia, nawiercania, robienia otworów, nabijania, składania, gięcia lub

podobnych metod przetwarzania drewna, metalu i innych materiałów

5. Narzędzia do nitowania, przybijania lub przyśrubowania lub usuwania

nitów, gwoździ, śrub lub podobnych zastosowań

6. Narzędzia do spawania, lutowania lub podobnych zastosowań

7. Urządzenia do rozpylania, rozprowadzania, rozpraszania lub innego

typu nanoszenia cieczy lub substancji gazowych innymi metodami

8. Narzędzia do koszenia trawy lub innych prac ogrodniczych

9. Pozostałe narzędzia elektryczne i elektroniczne

2 zł

             

 

Numer i nazwa grupy sprzętu

Numer i nazwa rodzaju sprzętu

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Cena za

1 kg netto

7. Zabawki, sprzęt rekreacyjny

i sportowy

 

1. Kolejki elektryczne lub tory wyścigowe

 

 

 

 

16 02 14

20 01 36

 

 

 

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do

16 02 13.

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione

 w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

4 zł

2. Kieszonkowe konsole do gier video

3. Gry video

4. Komputerowo sterowane urządzenia do uprawiania sportów rowerowych,

nurkowania, biegania, wiosłowania

5. Sprzęt sportowy z elektrycznymi lub elektronicznymi częściami składowymi

6. Automaty uruchamiane monetą, banknotem (pieniądzem papierowym),

żetonem lub innym podobnym artykułem

7. Pozostałe zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy

8. Przyrządy medyczne, z wyjątkiem

wszystkich wszczepianych

i skażonych produktów

 

1. Sprzęt do radioterapii

 

 

16 02 13*

 

 

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

4 zł

2. Sprzęt do badań kardiologicznych

3. Sprzęt do dializoterapii

4. Sprzęt do wentylacji płuc

5. Urządzenia medyczne wykorzystujące technikę nuklearną

6. Sprzęt laboratoryjny do diagnozowania in-vitro

7. Analizatory

8. Zamrażarki laboratoryjne

9. Testy płodności

10. Pozostałe urządzenia do wykrywania, zapobiegania, monitorowania,

leczenia, łagodzenia choroby, urazów lub niepełnosprawności

9. Przyrządy

do nadzoru

 i kontroli

 

 

 

1. Czujniki dymu

 

 

 

16 02 14

20 01 36

 

 

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do

16 02 13.

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione

 w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

4 zł

2. Regulatory ciepła

3. Termostaty

4. Urządzenia pomiarowe ważące lub do nastawu używane

w gospodarstwie domowym lub jako sprzęt laboratoryjny

5. Pozostałe przyrządy nadzoru i kontroli używane w obiektach

i instalacjach przemysłowych (np. w panelach sterowniczych)

10. Automaty do wydawania

 

1. Automaty do wydawania napojów gorących

 

 

 

16 02 14

20 01 36

 

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do

16 02 13.

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione

 w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

 

4 zł

 

 

 

Rodzaj

odpadu

Nazwa odpadu

Kod odpadu

Główne zastosowania

Cena za

1 kg netto

 

11. Zużyte baterie i akumulatory

 

 

Baterie i akumulatory ołowiowe

 

16 06 01*

 

Urządzenia rozruchowe, UPS-y, sprzęt komunikacyjny

4 zł

Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

 

16 06 02*

20 01 33*

 

 

Telefony, radiotelefony bezprzewodowe, telefony komórkowe, narzędzia bezprzewodowe, zabawki, oświetlenie awaryjne, sprzęt AGD, kamery

4 zł

Baterie zawierające rtęć

 

16 06 03*

 

Specjalistyczny sprzęt medyczny, wojskowy i ratowniczy

4 zł

Baterie alkaiczne

 

 

16 06 04

20 01 34

 

Radioodbiorniki przenośne, magnetofony, dyktafony, sprzęt komunikacji radiowej, aparaty fotograficzne, lampy błyskowe, piloty zdalnego sterowania, kalkulatory, latarki, zabawki, sprzęt pomiarowy

4 zł

Inne baterie i akumulatory

 

 

16 06 05

20 01 34

Radioodbiorniki przenośne, latarki, zabawki, odtwarzacze CD,  sprzęt pomiarowy, komunikacja radiowa, dyktafony, magnetofony, kalkulatory, piloty zdalnego sterowania, notebooki,  palmtopy, zegarki, obwody podtrzymania pamięci, pagery, notesy elektroniczne, aparaty słuchowe.

4 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIEKAWOSTKI

BIP