Informacje dotyczące usługi pod numerem: 18 400 03 05, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 - 15:00.

W związku z uchyleniem Uchwały nr XLI/408/2017 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 23 maja 2017 r. Spółka NOVA informuje o możliwości wywozu nieczystości ciekłych wg poniższych stawek:

 

CENNIK JEDNORAZOWEJ USŁUGI ODBIORU I TRANSPORTU
NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

 

Odbiór i transport nieczystości ciekłych: *

Lp.

Ilość m3

Cena netto

Cenna brutto

1

do 4 m3 (miejsca trudno dostępne – traktor)

300,00 zł

324,00 zł

2

do 5 m3  

120,00 zł

129,60 zł

3

od 5,1 m3 do 8 m3

190,00 zł

205,20 zł

 

 

Objaśnienia:

 

* Ceny w odległości do 15 km od Zakładu Zagospodarowania Odpadów ul. Tarowska 120 w Nowym Sączu.

   W przypadku odległości powyżej 15 km, dodatkowa opłata 30,00 zł netto do jednego kursu.

  

CIEKAWOSTKI

BIP