W dniu 27 października 2018 zakończono obchody Jubileuszu 20-lecia Spółki NOVA. W uroczystości w sądeckim ratuszu uczestniczył prezydent miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak wraz z zastępcą Wojciechem Piechem, Zarząd spółki NOVA, prezesami spółek miejskich i innymi zaproszonymi gośćmi.

 

 – Kończymy dziś obchody jubileuszu 20-lecia spółki NOVA. Jako prezes zarządu jestem dumny z tego, co osiągnęliśmy przez 20 lat. Rozwój spółki, szczególnie w ostatnich latach, spowodował jej rozpoznawalność w mieście. Wcześniej spółka NOVA była rozpoznawana jako składowisko. Potem, po zmianie nazwy w 2008 roku, spółka kompleksowo zajmuje się gospodarowaniem odpadami – powiedział prezes Zarządu Spółki NOVA Piotr Leszek Piotrowski a następnie na ręce Prezydenta Ryszarda Nowaka złożył podziękowanie za wzorcową współpracę.

Następnie prezydent Ryszard Nowak złożył zarządowi i pracownikom firmy życzenia i zauważył, że obchody to także święto dla wielu ludzi, tworzących w przeszłości struktury, które na wielu ich starań przerodziły się w dzisiejszą spółkę Nova. Gratulacje złożyli również, w imieniu prezesów spółek miejskich, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Piotr Polek a w imieniu Rady Miasta – wiceprzewodniczący Tomasz Cisoń oraz radna Elżbieta Chowaniec.

Życzenia dalszego rozwoju spółki oraz owocnej współpracy złożyli również WOJCIECH JANKA - prezes zarządu KFDZOM oraz Waldemar Wojciechowski, przedstawiciel firmy EKOCEL Sp. z o.o.

Dynamiczny rozwój Spółki,  szczególnie w ostatnich latach zaowocował nowymi inwestycjami i projektami, które ugruntowały pozycje Spółki. Dzięki wspólnej pracy, przeprowadzanym akcjom edukacyjnym, staliśmy się rozpoznawalni na rynku branżowym a tym samym wrastamy w krajobraz miasta Nowego Sącza i Sądecczyzny. 

Przed nami nowe wyzwania związane ze zmianami, jakie są planowane  w sektorze gospodarki odpadami i energetyce. Już dziś podejmujemy działania które w przyszłości pozwolą na dywersyfikacje i optymalizacje naszych procesów technologicznych.

CIEKAWOSTKI

BIP