W Nowym Sączu znajduje się  Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,  który jest zlokalizowany

przy ul. Tarnowskiej 120


PSZOK czynny jest:

w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 15:00,

 w soboty w godzinach od 9:00 do 13:00.
 

Regulanin PSZOK znajduje się tutaj.

Każdorazowo, mieszkańcy zainteresowani podstawieniem kontenerów na frakcje odpadów poremontowych, wielkogabarytowych oraz odpadów ze sprzątania, są informowani o konieczności dopełnienia (we własnym zakresie) formalności związanych z organizacją miejsca umieszczenia kontenera, tj. przed podstawieniem kontenera zainteresowany musi uzyskać zgodę właściciela/zarządcy nieruchomości na zajęcie terenu, na którym kontener będzie stał. Dopełnienie formalności jest szczególnie ważne w przypadku zajęcia pasa drogi gminnej lub terenu należącego do spółdzielni mieszkaniowej.

Odpowiedzialność za organizację miejsca podstawieniem kontenera oraz konsekwencje, w przypadku nie dopełnienie wymaganych przez prawo formalności ponosi osoba, na wniosek której kontener jest podstawiony.

Zakończyła się XI jubileuszowa edycja akcji „Zbierasz zużyte baterie - chronisz środowisko” organizowana przez Spółkę NOVA Sp. z o.o., we współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska oraz Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Nowego Sącza, pod patronatem Pana Prezydenta Miasta Nowego Sącza.

Akcja od 11 lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem o czym świadczy liczba uczniów i przedszkolaków zaangażowanych w zbieranie baterii oraz ilość zebranych zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych.

Od 1 kwietnia rozpoczął się sezon odbioru odpadów zielonych. Odpady ulegające biodegradacji  w okresie od kwietnia do listopada będą odbierane ze zwiększoną częstotliwością. Odpady tego typu wyrzuca się do worków w kolorze brązowym. Odpady zielone można także przywieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Odpady może przywieźć każdy mieszkaniec miasta do PSZOK-u znajdującego się na terenie ZZO w Nowym Sączu przy ulicy Tarnowskiej 120 w godzinach funkcjonowania zakładu.
Harmonogram odbioru znajduje się tutaj.

CIEKAWOSTKI

BIP